Salgsbetingelser og Vilkår

1. Generelt

Fisketorget Stavanger AS, org.nr. 980 334 171 («Fisketorget») driver nettsiden fisketorget-stavanger.no («Nettsiden»). Via Nettsiden kan du handle varer fra fisketorget-stavanger.no.

Disse generelle vilkårene (”Vilkårene”) gjelder når du som forbruker (”Kunde”) gjør en bestilling via Nettsiden. I forbindelse med at Kunden gjennomfører et kjøp via Nettsiden, må Kunden godkjenne Vilkårene.

Ved å godta Fisketorgets Vilkår bekrefter Kunden at han / hun har fylt 18 år og at han/hun kan inngå juridisk bindende avtaler. Personer under 18 år kan ikke handle på Nettsiden. Bestilling gjort i en annen persons navn (forfalskning), eller bestillinger som på annen måte utsetter Fisketorget for risiko for økonomisk skade, rapporteres til politiet. Ved mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av vår tjeneste forbeholder Fisketorget seg retten til å kansellere Kundens ordre. Fisketorget tillater heller ikke bestillinger eller kjøp på Nettsiden fra personer utenfor Norges grenser. Fisketorget ordresystem er tilpasset norske juridiske forhold, og vi vil ikke behandle bestillinger som Fisketorget oppdager at kommer fra andre land enn Norge.

Fisketorget etterstreber at informasjonen på Nettsiden alltid skal være så nøyaktig som mulig, men tar forbehold for at produkter kan være utsolgt samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, for eksempel relatert til produktbeskrivelse, innhold, feilprising og/eller feil informasjon om at et produkt er på lager. Fisketorget har rett til når som helst å rette eventuelle feil og forandre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden. Fisketorget er ikke ansvarlig for informasjon, herunder bilder, på Nettsiden som kommer fra tredjeparter.

Nettsiden eies av Fisketorget Stavanger AS. Innholdet på Nettsiden er eid av Fisketorget eller dets lisensgiver. Innholdet er blant annet beskyttet av immaterialrettslige- og markedsrettslige regler. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopiers eller brukes uten Fisketorgets skriftlige samtykke.

2. Bestilling og avtale

For å kunne gjøre et kjøp via Nettsiden, må Kunden godta Vilkårene. Ved å godta Vilkårene forplikter Kunden seg til å overholde Vilkårene i sin helhet og bekrefter samtidig å ha mottatt informasjon om Fisketorgets behandling av personopplysninger og cookies (informasjonskapsler) i henhold til Fisketorgets Personvernerklæring (tilgjengelig her: https://fisketorget-stavanger.no/personvern-og-cookies/).

Når Kunden fullfører en bestilling fra Nettsiden, sendes en foreløpig ordrebekreftelse via e-post til Kunden. Denne foreløpige ordrebekreftelsen genereres automatisk fra Nettsiden uten manuell gjennomgang. En bindende kjøpsavtale er først inngått når Fisketorget har gitt en endelig bekreftelse på Kundens bestilling.

3. Kundeopplysninger

Når Kunden registrerer sin bestilling, blir Kunden bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som oppgis av Kunden er nøyaktig og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feilopplysninger. Informasjon om Fisketorgets behandling av personopplysninger finnes i Fisketorgets Personvernerklæring.

4. Pris og betaling

Alle kjøp på Nettsiden skjer i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Sluttsummen bekreftes av Fisketorget i forbindelse med den endelige bekreftelsen som sendes til Kunden, jf. punkt 2 i Vilkårene. Ved endring i avgifts- eller momsforhold eller andre forhold som Fisketorget ikke råder over, har Fisketorget rett til å justere prisen inntil dagen forut for at varene betales av Kunden.
Kunden kan velge en av de betalingsmåtene som fremgår på Nettstedet, herunder fakturabetaling, Vipps og kortbetaling. Alle betalingsmåter skjer gjennom Fisketorgets partner Vipps og deres betalingsløsning Vipps Checkout. Ved å gi informasjon ved kassen aksepterer Kunden også Vipps vilkår (https://www.vipps.no/personvern-og-vilkar/personvern/)

Fisketorget forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle former for betaling, samt å endre betalingsmåte dersom den betalingsmåten Kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer på kjøpstidspunktet eller Kunden ikke er godkjent for den valgte betalingsmåten.

5. Levering og transport

Alle varer hentes av kunden hos Fisketorget innen ordinær åpningstid, med mindre annet er avtalt. Alternativ for hentetidspunkt bli presentert sammen med øvrige bestillingsalternativer i nettbutikken. Varer som ikke blir hentet til avtalt tidspunkt vil bli tatt vare på så langt som praktisk mulig. Varer som varmmat eller ferskvare refunderes ikke hvis de ikke blir hentet innen rimelig tid.

Skulle noen av de bestilte varene ha betydelig lengre leveringstid enn andre varer, forbeholder Fisketorgetsseg retten til å dele opp bestillingen. Kunden vil i et slikt tilfelle ikke bli belastet noen ekstra utgifter for etterfølgende leveranser.

Skulle Fisketorget av en eller annen grunn ikke ha mulighet til å levere Kundens bestilling innen oppgitt leveringstid, vil Kunden bli informert via e-post eller telefon. Kunden kan da kansellere kjøpet ved å kontakte kundeservice på epost: post@fisketorget-stavanger.no. Dersom Kunden allerede har betalt varen, vil beløpet bli returnert til kontoen som ble belastet ved kjøpstidspunktet. Kunden vil ved en leveringsforsinkelse ikke ha krav på annen kompensasjon enn tilbakebetaling av allerede betalt beløp.

Risikoen for varene blir overført til Kunden når Kunden mottar varene. Kunden forplikter seg til å undersøke varene umiddelbart etter mottak for å verifisere at det er riktige varer og at disse er mangelfrie.

6. Angrerett

Kunden har i henhold til angrerettloven rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen er 14 dager regnet fra den datoen Kunden mottok varene. Dersom Kunden har bestilt flere varer i en og samme bestilling utløper angrefristen 14 dager etter den dag Kunden mottar den siste varen. Rett til å utøve angreretten forutsetter at forsegling eller emballasje ikke er brutt etter levering. Angreretten er unntatt fra matprodukter og andre varer med kort holdbarhet eller er av en art som ikke egner seg for retur.

Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, må Kunden underrette Fisketorget på en utvetydig måte om sin beslutning om å angre kjøpet. Dette kan gjøres ved å gi beskjed om dette til Fisketorget via epost til post@fisketorget-stavanger.no. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender beskjed om at Kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Kunden må bære kostnadene ved å returnere varen dersom angreretten benyttes. Kunden er ansvarlig for varens tilstand fra det tidspunktet Kunden mottok varen og til og med returforsendelsen. Varene må returneres innen 14 dager fra den dag Kunden varslet Fisketorget om at Kunden ønsket å benytte seg av angreretten.

Dersom Kunden ønsker å utøve angreretten, vil Fisketorget tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at Kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Fisketorget tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Fisketorget mottok melding om Kundens beslutning om å gå fra avtalen. Fisketorget foretar tilbakebetalingen til den kontoen som ble belastet ved kjøpet, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom partene. Fisketorget kan holde tilbake tilbakebetalingen til Fisketorget har fått varene tilbake eller til Kunden har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Fisketorget har rett til å trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjon på varene dersom og i den utstrekning en slik verdireduksjons skyldes Kundens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

7. Reklamasjon

Reklamasjonsretten omfatter varer som er mangelfulle i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis det er noen feil ved varene du har mottatt eller dersom noe mangler, må du kontakte Fisketorget på post@fisketorget-stavanger.no så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. I forbindelse med reklamasjonen må ordrenummeret og årsaken til reklamasjonen oppgis. Reklamasjoner som er gjort innen to måneder etter at Kunden har oppdaget feilen, anses alltid for rettidig. Kunden har 2 års reklamasjonsrett på varer som er kjøpt på Nettstedet. Reklamasjoner er unntatt fra matprodukter og andre varer med kort holdbarhet eller er av en art som ikke egner seg for retur.

Defekte varer som returneres til Fisketorget bør behandles som om de var feilfrie. Ved alle typer retur er det svært viktig at varene er pakket på en slik måte at de ikke risikerer å bli skadet.

Når varene det er reklamert på er returnert og Fisketorget har godkjente klagen, kompenseres Kunden. Fisketorgets ansvar er begrenset til det Kunden har betalt for varen og eventuelle returkostnader. Hvis Kunden allerede har betalt varene, og hvis partene ikke er enige om noe annet, vil tilbakebetalingen skje til kontoen som ble belastet ved kjøpet. Slike tilbakebetalinger gjøres vanligvis innen 14 dager.

Fisketorget forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom Fisketorget finner at varene ikke er mangelfulle etter gjeldende forbrukerlovgivning. I de tilfeller varene returneres grunnet reklamasjon og feil ikke kan oppdages, vil Kunden måtte betale et gebyr tilsvarende de kostnadene Fisketorget har hatt i forbindelse med administrasjon, frakt og håndtering av saken, oppad begrenset til NOK 299. Avgiften faktureres med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Det vil også tilkomme et purregebyr på NOK 70 dersom betalingsfristen oversittes med 14 dager.

Fisketorget gjør kunden oppmerksom på at det vil være unntak på visse matvarer. Mange varer på Fisketorgets nettside er varer som trenger kald oppbevaring, og i tilfeller der varen har blitt dårlig fordi Kunden ikke har hentet varen på tidsnok vil Kunden ikke ha krav på tilbakebetaling.

8. Linker på Nettsiden

På Nettsiden kan Fisketorget linke til andre nettsteder utenfor Fisketorget sin kontroll. Fisketorget søker å sikre at Fisketorget kun linker til nettsteder som har tilsvarende personvernregler som de som fremgår av Fisketorgets Personvernerklæring. Fisketorget er imidlertid ikke ansvarlig for beskyttelse eller konfidensialitet mht. informasjon eller personopplysninger som Kunden har gitt på andre nettsteder.

9. Force Majeure

Fisketorget er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter som Fisketorget ikke har kontroll over, for eksempel generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret lovgivning eller forskrifter, tekniske problemer, feil ved elektrisitet- / tele- / dataforbindelser eller andre kommunikasjons feil eller feil eller forsinkelse i underleverandørtjenester på grunn av omstendigheter som nevnt. Slike omstendigheter vil innebære fritak for erstatning og andre sanksjoner. Hvis en slik situasjon oppstår skal Fisketorget informere Kunden. Hvis forholdet har vart lenger enn 2 måneder, har både Kunden og Fisketorget rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.

10. Endring av Vilkårene

Fisketorget forbeholder seg retten til å endre vilkårene til enhver tid og uten Kundens forhåndssamtykke. Enhver slik endring vil publiseres på Nettstedet. Endringer i Vilkårene er gyldig fra Kundens godkjenning av Vilkårene i forbindelse med nye kjøp (dersom endringen knytter seg til kjøp på Nettstedet), eller fra Kundens besøk på Nettstedet (dersom endringen knytter seg til bruken av Nettstedet), eller 10 dager fra Fisketorget informerte Kunden om endringene.

11. Gyldighet

Dersom en eller flere bestemmelser i disse Vilkårene strider mot gjeldende lovgivning eller dømmes som ugyldige av en domstol eller relevant tilsynsmyndighet, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene.

12. Overdragelse

Fisketorget har rett til, uten Kundens samtykke, helt eller delvis å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart.

13. Tvister

Fisketorget målsetning er alltid at Kunden skal være så fornøyd som mulig. Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene, skal partene forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor, se https://www.forbrukerradet.no/.

Du kan også benytte deg av plattformen for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattformen), se https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO.

Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Kundens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

14. Selskapsinformasjon

Fisketorget Stavanger AS (Org.nr 980 334 171)
Strandkaien 37, 4005 Stavanger
E-post: post@fisketorget-stavanger.no
Telefon: 51 52 73 50

Denne erklæringen ble sist oppdatert 31.01.2023

15. Betingelser ved bestilling av catering:

  • Ved bestilling fra Nettsiden vil du få bekreftelse på mail om vi kan gjennomføre cateringen.
  • Minimumsbestilling på enkelte menyer.
  • Bestillinger minimum 3 dager i forkant. Etter dette anses bestillingen som bekreftet og reduksjon i antall vil bli belastet.
  • Utkjøring av catering skjer med budbil og prises etter avstand.
  • Maten kan bestilles lagt opp på servise eller i engangsemballasje.
  • Serviset skylles, men vask er ikke nødvendig før tilbakelevering.
  • Serviset leveres i pappesker. Både serviset og pappesker skal leveres tilbake dagen etter

16. Betingelser ved bestilling av gavekurver

Vær obs på at vi kan være utsolgt for enkelte produkter i gavekurver, dette vil da bli erstattet med tilsvarende vare av lik eller høyere verdi.